Język angielski

  • Blog,  Język angielski

    Poziomy językowe z języka angielskiego

    Bardzo często na ogłoszeniach pracodawcy widzimy, że poszukuje kogoś ze znajomością języka obcego na różnych poziomach biegłości, np. język angielski na poziomie C1, ale czy wiecie, co one oznaczają?Poniżej przedstawiamy skalę poziomu znajomości języków obcych (Common European Framework of Reference) utworzoną przez Radę Europy i co one oznaczają: Poziom początkujący:– A1: potrafi wypowiadać się na tematy życia codziennego, przedstawić siebie i innych, prowadzić prostą konwersację.– A2: rozumie proste wyrażenia na temat życia codziennego, potrafi komunikować się z innymi przez bezpośrednią wymianę zdań w rutynowych sytuacjach oraz opisywać w prosty sposób swoje pochodzenie i otoczenie. Poziom średnio zaawansowany:– B1: radzi sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, potrafi tworzyć proste wypowiedzi zarówno ustne…