Blog,  Język angielski

Poziomy językowe z języka angielskiego

Bardzo często na ogłoszeniach pracodawcy widzimy, że poszukuje kogoś ze znajomością języka obcego na różnych poziomach biegłości, np. język angielski na poziomie C1, ale czy wiecie, co one oznaczają?
Poniżej przedstawiamy skalę poziomu znajomości języków obcych (Common European Framework of Reference) utworzoną przez Radę Europy i co one oznaczają:

Poziom początkujący:
– A1: potrafi wypowiadać się na tematy życia codziennego, przedstawić siebie i innych, prowadzić prostą konwersację.
– A2: rozumie proste wyrażenia na temat życia codziennego, potrafi komunikować się z innymi przez bezpośrednią wymianę zdań w rutynowych sytuacjach oraz opisywać w prosty sposób swoje pochodzenie i otoczenie.

Poziom średnio zaawansowany:
– B1: radzi sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, potrafi tworzyć proste wypowiedzi zarówno ustne jak i pisemne oraz opisywać różne zdarzenia, doświadczenia itp. dodając do nich swoje opinie.
– B2: rozumie główne znaczenie złożonych wypowiedzi, potrafi tworzyć spójne, szczegółowe i dokładne wypowiedzi ustne oraz pisemne.

Poziom zaawansowany:
– C1: potrafi zrozumieć trudniejsze teksty i dostrzega ukryte w nich przekazy oraz wypowiadać się płynnie, bez większego trudu; formułuje złożone wypowiedzi ustne oraz pisemne dotyczące złożonych problemów.
– C2: potrafi z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, streszczać informacje przekazując w jasny sposób zawarte w nich główne wątki; potrafi wyrażać swoje myśli, opinie w płynny sposób, nie ma problemu z prowadzeniem spontanicznej konwersacji na różne tematy bez względu na ich złożoność.


Istnieje wiele egzaminów, po których ukończeniu otrzymuje się certyfikat z posiadanym przez nas poziomem języka obcego, ale bez jego używania na co dzień, niestety wiedza ta szybko minie. Pamiętajcie więc, aby codziennie starać się posługiwać wybranym przez Was językiem! Weźcie ze sobą kolegę/koleżankę i porozmawiajcie o tym, jak Wam minął dzisiejszy dzień w języku obcym!

2
0