Blog,  Język hiszpański

Hiszpańskie przysłowia

Przedstawiamy Wam hiszpańskie przysłowia, które można znaleźć również w języku polskim.

Ile z nich znacie?

Poniżej znajdziecie parę ćwiczeń, które sprawdzą Waszą pamięć z nowo poznanych przysłów!

 1. Uzupełnij brakujące słowa w przysłowiach:
 • A buen hambre no hay ______ ______ .
 • A ______ ______ no le mires los dientes.
 • A falta de pan, ______ ______ tortas.
 • Buscar ______ ______ en un pajar.
 • De tal palo, ______ ______.
 • Dime ______ ______ andas y te diré ______ ______.
 • ______ ______no hace al monje.
 • Mala hierba ______ ______.
 • Más vale ______ ______ ______ que ciento volando.
 • ______ ______ ______todo lo que reluce.
 • No hay ______ que cien años ______.
 • No hay rosa sin ______.
 • No se ganó Zamora ______ ______ ______.
 • ______ ______ ______ y diente por diente.
 • Perro ladrador ______ ______.
 • Por ______ ______ muere el pez.

2. Dopasuj odpowiednie przysłowia do ich tłumaczeń. W niektórych użyto polskich odpowiedników.

 • A buen hambre no hay pan duro
 • A caballo regalado no le mires los dientes
 • A falta de pan, buenas son tortas
 • Buscar una aguja en un pajar
 • De tal palo, tal astilla
 • Dime con quien andas y te diré quien eres
 • El hábito no hace al monje
 • Mala hierba nunca muere
 • Más vale pájaro en mano que ciento volando
 • No es oro todo lo que reluce
 • No hay mal que cien años dure
 • No hay rosa sin espinas
 • No se ganó Zamora en una hora
 • Ojo por ojo y diente por diente
 • Perro ladrador poco mordedor
 • Por la boca muere el pez

 • Milczenie jest złotem
 • Nie ma róży bez kolców
 • Nie wszystko złoto, co się świeci
 • Przy głodzie nie ma zbyt twardego chleba
 • Niedaleko pada jabłko od jabłoni
 • Złego diabli nie biorą
 • Oko za oko, ząb za ząb
 • Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby
 • Z kim przestajesz takim się stajesz
 • Nie ma zła, które by trwało 100 lat
 • Nie zdobyto Zamory w jedną godzinę
 • Pies, który dużo szczeka nie gryzie
 • Więcej wart ptak w garści niż setka fruwających
 • Gdy braknie chleba dobry i placek
 • Nie szata zdobi człowieka
 • Szukać igły w stogu siana
7
0